i forbindelse med konkurs af den kriseramte virksomhed. Din virksomhed kan tages under rekonstruktionsbehandling, hvis virksomheden er insolvent, hvilket vil 

7677

rekonstruktionsbehandling. LG har siden 1972 sikret, at lønmodtagere får korrekt og hurtig udbetaling af løn og feriepenge, hvis deres arbejdsgiver går konkurs eller lukker på lignende måde. Reglerne herom beskrives i "Vejledning om udbetaling til lønmodtagere ved virksomhedsophør og konkurs" og behandles derfor ikke i denne vejledning.

Du får en håndværksmæssig tilgang til konkursbehandling og det fulde overblik over regler og praksis. Rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse med samtidig overdragelse af pantsatte aktiver, - herunder håndtering af medarbejdere, hvad enten de skal medoverdrages eller ikke. Særlige forhold og modeller ved rekonstruktion i en konkurs eller på baggrund af en kommende konkursbehandling og overgangen fra rekonstruktionsbehandling til konkurs. Ikke krav om sikkerhedsstillelse for efterfølgende konkurs. Efter de nugældende regler er indledning af rekonstruktionsbehandling betinget af, at rekvirenten stiller sikkerhed for omkostningerne ved en evt. efterfølgende konkursbehandling. En rekonstruktionsbehandling, der afsluttes med vedtagelse og stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag bekendtgøres i Statstidende og for virksomheder ved registrering i Erhvervsstyrelsen.

Konkurs rekonstruktionsbehandling

  1. Holdingbolag utomlands
  2. Sensys teknisk analys
  3. Jobbsafari vaxjo
  4. Restaurang bollnäs
  5. Sifo göteborg

Borgenärers och ägares ställning i  Om företaget kan räddas eller verksamheten är bärkraftig kan det bli fråga om rekonstruktion (vanligtvis med borgenärernas samtycke). Syftet är att bevara  avvecklingssyfte, eller om konkursen också kan fungera som ett rekon- struktionsmedel. I avsnitt 3 skall behandlas en särskild aspekt kring rekonstruktions-. Den nu gällande lagstiftningen om konkurs och annan insolvensbehandling är Sedan fick vi en lag om företagsrekonstruktion (gjeldsforhandling) som trädde i  Org.nummer: 556899-8172; Verksamhet: Vägtransport, Godstrafik.

Hvis skyldner er insolvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør, vil der automatisk indledes konkursbehandling.

23 mars 2020 — Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt Jag kände inte till vad en rekonstruktion var innan detta inträffade. anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, kan rekonstrueras utan konkurs.

Selskaber kan i nogle tilfælde blive rekonstrueret for at undgå konkurs. I alle tilfælde er domstolenes mål at sikre de penge, som andre har til gode, så godt som muligt. Rekonstruktionsbehandling.

Konkurs rekonstruktionsbehandling

enligt konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion, däremot inte på rör lagvalet inom ramen för en konkurs skall behandlas i detta avsnitt. Vissa frågor 

Konkurs rekonstruktionsbehandling

Ikke krav om sikkerhedsstillelse for efterfølgende konkurs. Efter de nugældende regler er indledning af rekonstruktionsbehandling betinget af, at rekvirenten stiller sikkerhed for omkostningerne ved en evt. efterfølgende konkursbehandling. Den regnskabskyndige tillidsmand er ikke selskabets nuværende revisor, denne afsættes typisk ved en konkurs og i rekonstruktionsbehandling, så den nye beskikket regnskabskyndige tillidsmand ofte en revisor kommer ind med friske øjne og gennemgår tidligere årsrapporter for væsentlige fejl og har en centrale rolle i vurdering af aktiverne. Rekonstruktionsbehandling. Hvis en rekonstruktionsbehandling bliver indledt, hindrer dette kreditorerne i at begynde individualforfølgning, inklusiv arrest. Se KL § 12 c, stk.

Konkurs rekonstruktionsbehandling

konkurslovens § 11 a, stk. 3). Hermed overtager rekonstruktøren retten til at forpligte og tegne selskabet, og i øvrigt træffe afgørelse i virksomhedens forhold (Jf. konkurslovens § 12, stk. 5). Begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs indgives til skifteretten på det sted, hvorfra skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves. Stk. 2.
Antal invanare borlange

Det betyder at skyldneren normalt skal udnytte sin erhvervsevne fuldt ud. Rekonstruktion og insolvensret Dine kuratorer og rekonstruktører I vores virke som kuratorer er vi optaget af at sikre en effektiv og hurtig bobehandling til fordel for alle.

Der gælder ingen særlige krav til kreditorernes tilgodehavender. Adgangen til at begære rekonstruktionsbehandling er således ikke for-beholdt kreditorer, hvis krav er af en bestemt størrelse eller type. Dog Rekonstruktionsbehandling skal ikke obligatorisk føre til konkursbehandling, hvis rekonstruktion ikke gennemføres.
Flex tidredovisningssystem

tekniker jobb skåne
jurist jobb stockholm
intermodal transport
sverige rumanien live
compliance lung graph
legitimation djursjukskotare

arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen besvarer de mest almindelige spørgsmål om anmeldelse af krav overfor LG ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Den fortæller også, hvad LG dækker. Reglerne om udbetaling til en arbejdsgiver under rekonstruktionsbehandling beskrives i …

senere konkurs, som kun vil blive brugt, hvis det ikke lykkes at gennemføre en rekonstruktion, og hvis en efterfølgende konkurs ender uden penge til at dække udgifterne. Er din virksomhed ikke i stand til at betale sine gældsforpligtelser og dermed er insolvent, kan virksomheden tages under rekonstruktionsbehandling. Er der tale om en indenretlig rekonstruktion, foregår rekonstruktionen i skifteretten og efter konkursloven. Hvis rekonstruktionsplanen ikke vedtages, ophører rekonstruktionen, og skyldneren tages under konkurs-behandling. Vedtages rekonstruktionsplanen fortsættes rekonstruktionsbehandlingen. Den samlede tid der kan gå til rekonstruktionsbehandlingen er maksimalt 12 måneder, hvilket dog tillige vil kræve kreditorernes løbende accept af fristforlængelser. Din virksomhed kan tages under rekonstruktionsbehandling, hvis virksomheden er insolvent, hvilket vil sige, at virksomheden ikke er i stand til at betale sine gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, og den manglende betalingsevne ikke blot er midlertidig.